Bæredygtighed er ikke blot et spørgsmål om miljøhensyn i form af energibesparelse og et balanceret CO2 regnskab. En balanceret økonomi er en forudsætning for bæredygtighed.
Vi vælger at bringe miljøhensyn ind i design og konstruktion, når dette medfører en betydelig positiv miljøeffekt på længere sigt uden at forringe løsningen ud fra en helhedsbetragtning. I denne vurdering indgår den efterfølgende brug og vedligeholdelse.
Ipsen Construction. Bygger vores bæredygtighed ud fra fire dimensioner:

 • Miljømæssige faktorer
 • Sociale faktorer
 • Økonomiske faktorer
 • Procesmæssige faktorer

Der vil altid være penge at spare!
Dette er vores motto og derfor er vi uddannede energivejledere og kan guide dig igennem mulighederne for netop dit hus. Ipsen Construction ApS kan give dig et forståeligt og godt overblik over, hvilke fordele vindues udskiftning og efterisolering giver.
Vi går foran i udviklingen af CO2 neutrale byggerier og tilbyder bæredygtige totalløsninger inden for såvel de bygningstekniske som de energitekniske områder af byggeriet.
Bæredygtige løsninger i byggeri:

 • Miljøprojektering overholdende kommende 2015 og 2020 krav 
 • Grøn asfalt og miljøvenlig isolering

Efterisolering og energiforbedring med henblik på ældre bygninger. Når vi taler om energiforbedringer på ældre huse hvor bevarelsen af det arkitektoniske udtryk er vigtigt, er vi ligeledes godt rustet.
Vi arbejder altid ud fra principper for energiforbedring af ældre huse, udarbejdet af Søren Vadstrup.

 • Behold husets bærende værdier
 • Skift opvarmningsform
 • Skab energi- og indeklimaforbedring

Vi går ligeledes stærkt ind for at man ikke bare skifter vinduer ud, men at man i samarbejde med os finder frem til løsninger der skaber energiforbedringer, der ikke påvirker bevaringsværdierne.
For at undgå unødige vinduesudskiftninger, i stedet for renovering af de eksisterende, skimmel grundet dårlig udluftning og bestandig arkitektonisk skæmmelse af bygningen, bør man i samarbejde med Ipsen-Construction benytte følgende metode, udarbejdet af søren Vadstrup, for forundersøgelser, overordnede principper og konkret udførelse af energiforbedringerne:

 • Værdisætning
 • Et kombineret bevarings- og energieftersyn
 • Energiforbedringer med respekt for bevaringsværdierne
 • Byggeteknisk viden og de klassiske byggematerialers og konstruktioners meget lange levetider
 • Totaløkonomi
 • Konsekvenser her og nu- og over længere tid.