Fra ideoplæg til bygningsdrift

  • Byggeprogram
  • Dispositionsforslag
  • Projektforslag
  • Myndighedsprojekt
  • Udførelse.

Det er disse faser af dit byggeprojekt, som vi kan varetage, dvs. vi tager dig hele vejen igennem fra første spæde ide til huset er færdigbygget.  Du kan som bygherre have ønsker om nye eller ændrede fysiske rammer. Du kan være en familie, der ønsker sig en tilbygning eller bygge helt nyt. Ipsen Construction ApS rådgiver før projektering i fælles skab med dig som bygherre og udarbejder sammen med dig en komplet behovsanalyse. Udfra de kriterier du stiller os, udarbejder vi et byggeprogram. Et byggeprogram er en rapport over dine behov og danner grundlaget for hele det efterfølgende tegnearbejde. Man kan sige, at det er vores drejebog ift. at opfylde dine ønsker som bygherre.  Vi udarbejder en 3D- visualisering, illustration, så du kan se dit projekt for dig. Når du godkender projektet, går vi videre med tidsplaner, økonomi samt kvalitetssikring.